• Fylli-hankkeen loppuseminaarin luentojen diat saatavilla
  • Anna palautetta Fylli-hankkeen toiminnasta vuosina 2017-2019!
MUUTOKSEN TUULISSA
MUUTOKSEN TUULISSA
Fylli – osallisuutta lihastautia sairastavalle fysioterapian keinoin 2017-2018

Lihastautiliitto ry aloitti maaliskuussa 2017 STEAn rahoittaman kaksivuotisen valtakunnallisen Fylli- hankkeen, jonka tarkoituksena on tukea lihastautia sairastavan osallisuutta ja aktiivista roolia oman fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä fysioterapeutin kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa oikea-aikainen ja toimintakyvyn fyysisiä edellytyksiä edistävä fysioterapia.

Fylli-hankkeen yksi päätuotos on kaikille avoin materiaalipankki.

Lihastautia sairastavan on mahdollista käyttää materiaalipankin tietoja käsikirjan tapaan oman sairauden oireiden tunnistamiseen ja vaikuttaa yhteistyössä fysioterapeutin kanssa fysioterapiansa sisältöön. Sitä voidaan hyödyntää myös jatkokuntoutussuunnitelmissa ja fysioterapiamenetelmiä valittaessa. Materiaalipankkia voivat käyttää myös muut lihastaudeista kiinnostuneet.
Tietoa lihastaudeista
Fysioterapia- menetelmistä
Arviointi- ja mittauslomake
ICF-pohjainen toimintamalli
Videot, ohjeet ja oppaat
Uutiskirje

AjankohtaistaTietoa lihastaudeista
Fysioterapia- menetelmistä
Arviointi- ja mittauslomake
ICF-pohjainen toimintamalli
Videot, ohjeet ja oppaat
Uutiskirje

Ajankohtaista

OLE OSANA
FYLLI-HANKETTA
Kerro kokemuksiasi ja osallistu Fylli-hankkeeseen! Materiaalipankkia ja verkkosivuja täydennetään koko hankkeen ajan.
TÄYTÄ SUOSTUMUSLOMAKE TIETOJEN KÄYTTÖÖN
KERRO KOKEMUKSIA OMASTA LIHASSAIRAUDESTASI
KERRO KOKEMUKSIA HENGITYSFYSIOTERAPIASTA
KERRO KOKEMUKSIA FYSIOTERAPIASTA
MIELIPITEESI SIVUJEN TOIMIVUUDESTA
Kerro kokemuksiasi ja osallistu Fylli-hankkeeseen! Materiaalipankkia ja verkkosivuja täydennetään koko hankkeen ajan.